TOBBLIFT

Nostopalveluja. Lyfttjänster
   Hem/Koti      Tjänster/Palvelut
         

Några tjänster som utförs. 

Suoritamme mm. näitä palveluja.Lyft på byggarbetsplatser. Rakennustyömailla tapahtuvat nostot.

 

 


Båt sjösättningar/lyft och transporter. Veneiden vesillelaskut/nostot ja kuljetukset.
Arbete utförda med personkorg.

Nostokorilla suoritettavat työt.

   

Trädfällning från personkorg.
Puunkaadot henkilökorista.
 
           
 Uthyrning av förråds containers.       Varastokontteja vuokralle.